OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA  WIELOOSOBOWE STANOWISKO URZĘDNICZE

  

Wójt Gminy Mściwojów informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wieloosobowe stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Mściwojów   ds. poboru opłat i egzekucji za gospodarowanie odpadami komunalnymi i kasa.

Wybrana została  Pani   Joanna Jarosz-Pacholczyk

Zamieszkała:  DRZYMAŁOWICE                                                                          

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana kandydatka wykazała się znajomością zagadnień spraw formalno - prawnych występujących w administracji samorządowej, merytorycznie i konkretnie odpowiadała na zadane pytania.
Dotychczasowe doświadczenie zawodowe i wykształcenie zdaniem komisji kwalifikacyjnej gwarantują kandydatce szybkie i bezproblemowe wdrożenie się w zakres powierzanych obowiązków.

MARIUSZ FORYS
WÓJT GMINY

 

Mściwojów, dn. 22.10.2018 r.