LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

W naborze na  stanowisko ds. wymiaru i podatków

w Urzędzie Gminy Mściwojów

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się następujące osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkana

1.

Katarzyna Bochenek-Szumna

Jawor

2.

Beata Bania

Zimnik

 

Mściwojów, 28 stycznia 2019 r.