Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Mściwojów  0050.18.2018 z dnia 26 lutego 2019 r. uznano celowość realizacji zadania w zakresie wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, Stowarzyszeniu Towarzystwo Przyjaciół Grzegorzowa zs. w Grzegorzowie zlecono realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i przyznano dotację w wysokości 3.000,00 zł na zadanie pn. Organizacja IX Gminnych Spotkań Kobiet pn. „Być Kobietą!”.