Petycja nr 1

1.Petycja: Nr SUDII.152.1.2019

2. Data złożenia: 06.03.2019r.

3.Współwnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o.o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
KRS:0000059459
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Współwnioskodawca:

Organizator konkursu „Podwórko Talentów NIVEA”
Xs- Events Sp. z o.o. Sp. k
ul.Okrężna 36
02-916 Warszawa

4. Adresat petycji:
Wójt Gminy Mściwojów

5.Przedmiot petycji: Załącznik Nr 1

6. Stan rozpatrzenia: Petycja przekazana do podległych szkół podstawowych oraz do opublikowania na stronie internetowej.