Petycja nr 2

1.Petycja: Nr SUDII.152.2.2019

2. Data złożenia: 22.03.2019r.

3.Wnioskodawca:
Dr Bogusław J. Feder
Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości
Fundacja
ul. Orzeszkowej 2
05-827  Grodzisk Mazowiecki
KRS: 0000318482

Współwnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o.o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
KRS:0000059459
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

4. Adresat petycji:

Wójt Gminy Mściwojów

5.Przedmiot petycji: Załącznik Nr 1

6. Stan rozpatrzenia: Petycja nie została przekazana do lokalnych mikroprzedsiębiorców miejscowo właściwych dla terenu Gminy bezpośrednio, ale została przekazana do opublikowania na stronie internetowej gminy. Logotyp serwisu Mikroporady.pl nie zostanie zamieszczony na stronie internetowej gminy.