Nr OŚ 7063/ 1 /08

 

 

 

 

 

 

                                                                          Sprawozdanie
                         o rodzajach i ilości zebranych odpadów opakowaniowych i przekazanych
                                                  do odzysku i recyklingu w roku 2007 r.

Lp.

Symbol PKWiU

Rodzaj opakowań (jednostkowych transporto-wych i zbiorczych

Ilość odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę lub podmiot działający w jego imieniu (w kg)

Ilość odpadów opakowaniowych przekazanych przez gminę lub podmiot działający w jego imieniu do odzysku i recyklingu (w kg)

Wydatki poniesione na działania określone w kol. 4 i 5

(w zł)

1

2

3

4

5

6

1

25.22

17.40.21-50

17.40.21-73

17.40.21-75

Opakowania z tworzyw sztucznych

3.660

3.660

1.926,00

2

 

Razem

3.660

3.660

1.926,00

 

Imię i nazwisko osoby

sporządzającej sprawozdanie