Dokument podjęty Uchwałą Nr XIV.83.2016 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mściwojów na lata 2016 - 2025