Dokunet przyjęty Uchwałą Nr XIV.82.2016 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Mściwojów na lata 2016-2020