obrazek

Waldemar Tłusty - wiceprzewodniczący Rady Gminy

Wchodzi w skład stałych komisji Rady Gminy:
- Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
- Komisji Ładu i Porządku Publicznego

tel. +48 605071514
e-mail: brak
godziny dyżurów: brak

obrazek

Zbigniew Łuniewski - wiceprzewodniczący Rady Gminy

Wchodzi w skład stałych komisji Rady Gminy:
- Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
- Komisji ds. Oświaty i Zdrowia

tel. +48 785924985
e-mail: brak
godziny dyżurów: brak