Komisja Rewizyjna

1) Henryk MICHALAK - Przewodniczący
2) Andrzej PUCHAŁA
3) Marek RAJNERT
4) Tadeusz BUDZIŃSKI - przedstawiciel Klubu Radnych pn. "Radni dla Gminy Mściwojów"

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

1) Jan KOŁODZIEJCZYK
2) Zbigniew ŁUNIEWSKI
3) Krzysztof OPORA - Przewodniczący
4) Aleksander CZAPLA
5) Tomasz SICZEK

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

1) Małgorzata DRABOWICZ
2) Tadeusz BUDZIŃSKI
3) Krzysztof OPORA
4) Aleksander CZAPLA - Przewodniczący
5) Waldemar TŁUSTY

Komisja ds. Oświaty i Zdrowia

1) Jerzy DELANOWSKI - Przewodniczący
2) Małgorzata DRABOWICZ
3) David WOJCIECHOWSKI
4) Tomasz SICZEK
5) Krzysztof BOBERDA
6) Zbigniew ŁUNIEWSKI

Komisja Ładu i Porządku Publicznego

1) Andrzej PUCHAŁA - Przewodniczący
2) Jan KOŁODZIEJCZYK
3) Grzegorz JANUSZEK
4) David WOJCIECHOWSKI
5) Krzysztof BOBERDA
6) Waldemar TŁUSTY

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1) Grzegorz JANUSZEK
2) Henryk MICHALAK
3) Marek RAJNERT - Przewodniczący
4) Jerzy DELANOWSKI