Barycz
Pani Glinda Agnieszka
Barycz 2,
tel. 782 992 006

Drzymałowice
Pan Roczniak Mateusz
Drzymałowice 18,
tel. 693 311 309

Godziszowa
Pani Zatorska Mirosława
Godziszowa 17,
tel. 513 067 797

Grzegorzów
Pan Sadłowski Waldemar
Grzegorzów 3,
tel. 721 333 319

Luboradz
Pan Stradowski Dariusz
Luboradz 26,
tel. 785 992 761

Marcinowice
Pan Sikorski Łukasz
Marcinowice 15,
tel. 782 639 277

Mściwojów
Pan Mazur Seweryn
Mściwojów 47A,
tel. 603 118 023

Niedaszów
Pani Lipińska Joanna
Niedaszów 25A,
tel. 693 384 644

Siekierzyce
Pani Pasek Eugenia
Siekierzyce 10,
tel. 662 202 517

Snowidza
Pan Kowalski Tomasz
Snowidza 108,
tel. 603 573 645

Targoszyn
Pani Baniecka Michalina
Targoszyn 29,
tel. 667 144 903

Zimnik
Pani Bartnicka Katarzyna
Zimnik 15A,
tel. 661 122 819