„Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych”:

1)      Część I – z zakresu praw i obowiązków oraz organizacji pracy członków obwodowych komisji wyborczych;

2)      Część II – przygotowanie i przeprowadzenie głosowania oraz ustalenie wyników głosowania (podzielona na 2 części);

3)      Przykłady oddania głosu ważnego i nieważnego.