Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mściwojów za 2020 r.

 [Podstawa prawna: Art. 37, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 305)]

 1. Dochody gminy                                                                                    23.573.925,53  zł
 2. Wydatki gminy                                                                                    18.826.014,38  zł
 3. Nadwyżka budżetu gminy                                                                    4.747.911,15  zł
 4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
  oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy
  udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego
  Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)                                            1.435.646,83 zł
 5. Zobowiązania wymagalne                                                                         104.508,17 zł
 6. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek
  samorządu terytorialnego                                                                         374.254,56 zł
 7. Dotacje udzielone innym jednostkom
  samorządu terytorialnego                                                                           1.669,36 zł
 8. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji                                                               0

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2020 w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

 

Wójt Gminy Mściwojów na podstawie art. 37 pkt 2 lit. f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.

 

 

I Umorzenia

 

Lp.

Osoby fizyczne / Osoby prawne

Rodzaj podatku / opłaty

Kwota zastosowanej ulgi w złotych

Przyczyna zastosowania ulgi

 

Pomoc publiczna

 

 

1.

brak

-

-

-

-

 

II  Rozłożenie na raty

 

Lp.

 

Osoby fizyczne / Osoby prawne

 

1.

Jach Edyta

2.

Somet - Mieczyslaw Sokołowski

3.

Tinarg

III  Odroczenia

Lp.

 

Osoby fizyczne / Osoby prawne

 

brak

 

IV  Ulga inwestycyjna

 

Lp.

 

Osoby fizyczne / Osoby prawne

 

1.

Ewa i Mirosław Snoch

 

V Ulga scaleniowa

 

Lp.

 

Osoby fizyczne / Osoby prawne

 

Pomoc Publiczna

1.

Wanda Gołębiowska

Pomoc de minimis

2.

Arkadiusz Krupa

Pomoc de minimis

3.

Agata Ryznar

Pomoc de minimis

4.

Marcin i Jolanta Borek

Pomoc de minimis

5.

Dorota Potocka

Pomoc de minimis

6.

Katarzyna Zepp

Pomoc de minimis

7.

Jan Kożuszek

Pomoc de minimis

8.

Małgorzata i Mariusz Kowalczewscy

Pomoc de minimis

9.

Renata Nowak

Pomoc de minimis

10.

Robert Domaradzki

Pomoc de minimis

11.

Jan i Elżbieta Paruch

Pomoc de minimis

12.

Arkadiusz i Monika Krupa

Pomoc de minimis

13.

Piotr i Iwona Słuja

Pomoc de minimis

14.

Gabriela i Robert Domaradzccy

Pomoc de minimis

15.

Wioletta Molus

Pomoc de minimis

16.

Ewa i Mirosław Snoch

Pomoc de minimis

17.

Tomasz Pinda

Pomoc de minimis

18.

Anna Macała

Pomoc de minimis

 

VI  Zwolnienie i ulga podatkowa z tyt. nabycia gruntu

 

Lp.

 

Osoby fizyczne / Osoby prawne

 

Pomoc publiczna

1.

Arkadiusz i Monika Krupa

Pomoc de minimis

2.

Przemysław Michalak

Pomoc de minimis

3.

Karol Boczula

Pomoc de minimis

4.

Piotr i Iwona Słuja

Pomoc de minimis

5.

Romuald i Iwona Gryko

Pomoc de minimis

6.

Przemysław i Marta Mazurkiewicz

Pomoc de minimis

7.

Halina i Mirosław Smyk

Pomoc de minimis

 

VII Ulga gminna (stawka preferencyjna w podatku od nieruchomości)

 

Lp.

 

Osoby fizyczne / Osoby prawne

 

Pomoc publiczna

1.

Dariusz Dudar

Pomoc de minimis

2.

Sławomir Puk

Pomoc de minimis

3.

Ryszard Komarnicki

Pomoc de minimis

4.

Maciej Owczrek

Pomoc de minimis

               

 

 

 

VIII Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

 

Lp.

 

Osoby fizyczne / Osoby prawne

 

1.

Adam Adamek

2.

Łukasz Anczewski

3.

Kinga Andruszyn

4.

Andrzej Ankus

5.

Maria Asłamowicz

6.

Andrzej Baran

7.

Agnieszka Baran

8.

Ewa Biadała

9.

Dawid Biadała

10.

Marta Biesiada

11.

Jerzy Błaszczykiewicz

12.

Daniel Błaszczykiewicz

13.

Krzysztof Boberda

14.

Joanna Boczula

15.

Karol Boczula

16.

Michał Boczula

17.

Marcin Borek

18.

Paweł Boś

19.

Alicja Budzińska

20.

Marian Budziński

21.

Piotr Byczek

22.

Marek Chmiel

23.

Jan Chomiak

24.

Henryk Chudzik

25.

Magdalena Cwyl

26.

Wojciech Cwyl

27.

Janusz Cygal

28.

Marek Czekaj

29.

Iwona Dębicka

30.

Grzegorz Dębicki

31.

Marek Dobrzyński

32.

Robert Domaradzki

33.

Kazimierz Drąg

34.

Grzegorz Duziak

35.

Michał Dybaś

36.

Krzysztof Dziubek

37.

Henryk Dziura

38.

Andrzej Fijołek

39.

Andrzej Fuławka

40.

Andrzej Futrowski

41.

Cezary Glinda

42.

Krzysztof Głodek

43.

Adam Golonka

44.

Franciszek Golonka

45.

Wanda Gołębiowska

46.

Krystyna Grabarczyk

47.

Piotr Grabowski

48.

Krzysztof Grudziński

49.

Romuald Gryko

50.

Maciej Grzywa

51.

Paweł Hamera

52.

Mariusz Hopek

53.

Piotr Horodecki

54.

Leonard Idczak

55.

Waldemar Ignatiuk

56.

Kamila Izraelska

57.

Jolanta Janicz

58.

Danuta Jaroszewicz

59.

Joanna Jarosz-Pacholczyk

60.

Ryszard Jaworski

61.

Maria Kacperska

62.

Tomasz Kipa

63.

Ernest Klepek

64.

Roman Kołodziej

65.

Mariusz Kowalczewski

66.

Bartosz Kowalczewski

67.

Monika Kowalówka

68.

Grzegorz Kozłowski

69.

Lucyna Kożuszek

70.

Łukasz Kramarz

71.

Andrzej Krawczyk

72.

Janusz Kroczak

73.

Arkadiusz Krupa

74.

Edyta Kryczka-Gillmaier

75.

Adam Krzyśków

76.

Henryk Krzyśków

77.

Honorata Kuklewska

78.

Grzegorz Leja

79.

Andrzej Lempart

80.

Mirosław Loranty

81.

Andrzej Magoń

82.

Władysława Majchrzak

83.

Marek Malec

84.

Arkadiusz Małek

85.

Adam Markiewicz

86.

Jacek Markowski

87.

Przemysław Mazurkiewicz

88.

Edward Miazga

89.

Henryk Michalak

90.

Edward Mikołajczyk

91.

Renata Myjak

92.

Renata Nowak

93.

Dawid Nowakowski

94.

Danuta Nowicka

95.

Marcin Ogonek

96.

Marek Olchówka

97.

Irena Olchówka

98.

Krzysztof Opora

99.

Arkadiusz Ośka

100.

Barbara Owczarek

101.

Zygmunt Panok

102.

Dariusz Partyka

103.

Henryk Partyka

104.

Marek Pasek

105.

Ryszard Pasternak

106.

Jerzy Pastuła

107.

Jan Paszyński

108.

Dariusz Pawlaczek

109.

Bronisław Piaskowski

110.

Elżbieta Pietrzyk

111.

Tomasz Pinda

112.

Magdalena Piórkowska

113.

Leszek Piórkowski

114.

Mariusz Piórkowski

115.

Zbigniew Potocki

116.

Waldemar Przybyłowicz

117.

Andrzej Puciato

118.

Bogdan Rębisz

119.

Andrzej Rębisz

120.

Benedykt Roczniak

121.

Mateusz Roczniak

122.

Agnieszka Róg

123.

Bogusława Rudnicka

124.

Agata Ryznar

125.

Małgorzata Rzepa

126.

Grzegorz Rzepa

127.

Waldemar Sadłowski

128.

Elżbieta Sędrowska

129.

Sylwester Sieja

130.

Leszek Sienkiewicz

131.

Danuta Sienkiewicz

132.

Tomasz Simon

133.

Piotr Słuja

134.

Dariusz Smyk

135.

Mirosław Smyk

136.

Mirosław Snoch

137.

Grzegorz Snoch

138.

Ryszard Soroka

139.

Zygmunt Soroka

140.

Wiesław Stoma

141.

Robert Strózik

142.

Andrzej Suchecki

143.

Grzegorz Suszek

144.

Michał Szałęga

145.

Kazimierz Szewczuk

146.

Ryszard Szymonowicz

147.

Piotr Ślimak

148.

Jan Tkaczyk

149.

Piotr Tkaczyk

150.

Waldemar Tłusty

151.

Daniel Tomaszewski

152.

Henryk Tomczuk

153.

Tadeusz Toruń

154.

Stanisław Toruń

155.

Michał Traut

156.

Robert Trybuła

157.

Radomir Trzebniak

158.

Dariusz Trzebniak

159.

Łukasz Trzebniak

160.

Daniel Trzeciakiewicz

161.

Anna Trzeciakiewicz-Zegarowska

162.

Edward Walski

163.

Marek Warszawa

164.

Grzegorz Wiciak

165.

Józef Wilczyński

166.

Czesław Wilimowski

167.

Krzysztof Wilk

168.

Jarosław Wojciechowski

169.

Sebastian Wojtasik

170.

Witold Woźniakiewicz

171.

Hieronim Woźny

172.

Grzegorz Wrona

173.

Jan Wrona

174.

Przemysław Zbroiński

175.

Katarzyna Zepp

176.

Józef Zimroz

177.

Mariola Zirberminc

178.

Dariusz Zymon

179.

Mirosław Żmuda

180.

Krzysztof Żmuda

181.

Rsp Siekierzyce

182.

Gospodarstwo Nasienno-Rolne "Snowidza" Sp. Z O.O.

183.

Rsp "Plon"

184.

Hodowla Roślin Snowidza Sp. Z O.O.

185.

Gospodarstwo Rolno-Handlowe "Godziszowa" Sp. Z O.O.

186.

Rsp- Czernica

Sporządził:

 1. Katarzyna Bochenek-Szumna – podinspektor ds. wymiaru i podatków
 2. Anetta Wrona – inspektor ds. księgowości podatkowej
 3. Dorota Sadowska - referent ds. poboru i egzekucji za gospodarowanie odpadami komunalnymi i kasy