obrazek

Delanowski Jerzy Stanisław - przewodniczący Rady Gminy