Pracownicy Urzędu

Pok. nr 1      + 48 76 878 85 29
Budżet, płace i kontrola wewnętrzna  – Katarzyna Simon

Pok. nr 2      + 48 76 878 85 24
Skarbnik Gminy – Monika Białek

Pok. nr 3      + 48 76 878 85 25
Księgowość budżetowa – Katarzyna Piórkowska

Pok. nr 4      + 48 76 878 85 26
Wymiar podatków – Katarzyna Bochenek - Szumna

Pok. nr 5      + 48 76 878 85 27
Księgowość podatkowa, podatki i opłaty – Anetta Wrona

Pok. nr 6      + 48 76 878 85 28
Kasa, pobór opłat i egzekucji za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Joanna Jarosz-Pacholczyk

Pok. nr 9      + 48 76 878 85 36
Stanowisko wieloosobowe ds. samorządowych, zdrowia, sportu, USC, ewidencji działalności gospodarczej i ppoż – Ewa Nowicka

Pok. nr 10      + 48 76 878 85 39
Stanowisko wieloosobowe ds. samorządowych, zdrowia, sportu, USC, ewidencji działalności gospodarczej i ppoż – Małgorzata Tomczuk

Pok. nr 11      + 48 76 878 85 33
Rolnictwo, melioracje, wycinka drzew – Iwona Stachera

Pok. nr 14      + 48 76 878 85 35
Geodezja, gospodarka gruntami i drogownictwo – Jarosław Różycki

Pok. nr 15      + 48 76 878 85 37
Inwestycje, remonty i planowanie przestrzenne – Witold Jakóbczyk

Pok. nr 16      + 48 76 878 85 44
Ewidencja ludności, OC – Jolanta Owczarek

Pok. nr 17      + 48 76 878 85 20
Sekretariat – Marta Rzepka

Pok. nr 21      + 48 76 878 85 40
Rozwój lokalny – Magdalena Kopeć

Pok. nr 22      + 48 76 878 85 38
Ochrona środowiska, zamówienia publiczne i zabytki – Alina Woźnicka-Koch

Pok. nr 23      + 48 76 878 85 34
Kadry i oświaty – Elżbieta Soroka

Pok. nr 24      + 48 76 878 85 34
Radca Prawny – Wojciech Popławski

Pok. nr 27      + 48 76 878 85 32
Informatyk, BIP – Robert Kopeć