Wójt Gminy Mściwojów
ogłasza I przetarg nieograniczony na:

 

sprzedaż samochodu stanowiącego własność Gminy Mściwojów


Samochód ŻUK (pożarniczy), nr rejestracyjny LGR 4821, rok produkcji 1972, nr silnika 961503, nr podwozia 132177.
Cena wywoławcza – 300,00 zł,
Najniższe postąpienie - 30,00 zł,
Wysokość wadium - 30,00 zł.
Przetarg wygrywa osoba, która zaoferuje najwyższą cenę.

Przetarg odbędzie się w dniu 19.07.2006 r. o godz. 10
00 w siedzibie Urzędu Gminy w Mściwojowie (sala narad – pokój nr 25).

Warunkiem przystąpienia do przetargu na samochód jest uiszczenie wadium w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy w Mściwojowie najpóźniej do dnia 19.07.2006 r. do godz. 900.

Na przetarg należy przybyć z potwierdzonym dowodem wpłaty wadium oraz dowodem osobistym.
Wadium ulega przepadkowi w razie wycofania się z podpisania umowy kupna - sprzedaży samochodu przez osobę, która wygrała przetarg.
Zwrot wadium nastąpi dnia 19.07.2006 r. od godz. 1200. osobie, która przetarg wygra wadium zaliczy się na poczet należności za przedmiot sprzedaży.
Przedmiot sprzedaży można oglądać w siedzibie Urzędu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu