Wójt Gminy Mściwojów

 

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na:
sprzedaż samochodów stanowiących własność Gminy Mściwojów


1. Samochód osobowy marki NYSA, nr rejestracyjny LGR 4934, rok produkcji 1993, nr silnika 1184836, nr podwozia 391854.
Cena wywoławcza – 150,00 zł,
Najniższe postąpienie - 10,00 zł,
Wysokość wadium - 15,00 zł .
2. Samochód pożarniczy marki ŻUK A 06 B, nr rejestracyjny LGR 5778, rok produkcji 1976, nr silnika 396902, nr podwozia 447871.
Cena wywoławcza – 250,00 zł,
Najniższe postąpienie - 10,00 zł,
Wysokość wadium - 25,00 zł .
3. Samochód pożarniczy marki ŻUK A 15 M, nr rejestracyjny LGR 4817, rok produkcji 1974, nr silnika 873422, nr podwozia 173717.
Cena wywoławcza – 200,00 zł,
Najniższe postąpienie - 10,00 zł,
Wysokość wadium - 20,00 zł .

Przetarg wygrywa osoba, która zaoferuje najwyższą cenę.
Przetarg odbędzie się w dniu 03.11.2005 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Mściwojowie (sala narad – pokój nr 25):
• Na samochód marki NYSA, nr rejestracyjny LGR 4934 – o godz. 10.00
• Na samochód marki ŻUK A 06 B, nr rejestracyjny LGR 5778 – o godz. 10.30
• Na samochód marki ŻUK A 15 M, nr rejestracyjny LGR 4817 – o godz. 11.00
Warunkiem przystąpienia do przetargu na samochody wymienione w pkt 1, 2, 3 jest uiszczenie wadium w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy w Mściwojowie najpóźniej do dnia 03.11.2005 r. do godz. 9.00
Wadium winno być wpłacone osobno na każdy samochód.
Na przetarg należy przybyć z potwierdzonym dowodem wpłaty wadium oraz dowodem osobistym.
Wadium ulega przepadkowi w razie wycofania się z podpisania umowy kupna - sprzedaży samochodu przez osobę, która wygrała przetarg na dany pojazd.
Zwrot wadium nastąpi dnia 03.11.2005 r. od godz. 12.00. Osobie, która przetarg wygra wadium zaliczy się na poczet należności za przedmiot sprzedaży.
Przedmiot sprzedaży można oglądać w siedzibie Urzędu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
.