Mściwojów, 02.03.2005 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
KREDY DŁUGOTERMINOWY W WYSOKOŚCI 1.600.000 PLN