W sprawie:
W sprawie ustalenia zasad wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego przez niektóre osoby oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla niektórych osób

Data postanowienia:

2007-03-23

Numer postanowienia:
01/07

Podjęte przez:
Wójta Gminy Mściwojów

Postanowienie wchodzi w życie:
2007-03-23