Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mściwojów za 2005 r.

[Podstawa prawna: Art. 14, pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104)]

1. Dochody gminy 6 988 849,- zł
2. Wydatki gminy 7 252 619,- zł
3. Deficyt budżetu gminy 263 770,- zł
4. Zobowiązania wymagalne 233 862,- zł
5. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek
samorządu terytorialnego 1 000,- zł
z tego:
- Starostwo Powiatowe w Jaworze 1 000,- zł
6. Dotacje udzielone innym jednostkom
samorządu terytorialnego 0
7. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji 
z tego:
- Unia Gmin Śląskich - poręczenie wekslowe 

8. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty:
- Marian Budziński
- Ryszard Zając
- Mieczysław Reczuch
- Elżbieta Biernat
- Marek Malec
- Jan Smyda
- Janusz Belica
- Gospodarstwo Rolno-Handlowe Godziszowa
- Ryszard Mróz
- Józef Tomczuk
- Stanisław Warszawa
- Antoni Trzebniak
- Mirosława Podolska
- Leszek Puzio
- Zofia Chudzik
- Józef Zimroz
- Maria Katkowska
- Ryszard Szymonowicz
- Stanisław Owczarek
- Maria Rzeszutek
- Dolnośląski Zarząd Melioracji Wodnych Oddział Legnica
- Alina Radwańska
- Zygmunt Partyka
- Jadwiga Zawierucha
- Wiesław Mazowiecki
- Tadeusz Kramarz
- Łukasz Kramarz
- Jadwiga Adamek
- Jerzy Jakóbczyk
- Józef Fudali
- Bogumiła Mediach
- Waldemar Tłusty
- Zygmunt Makowski
- Adam Biadała
- Edward Chudzik
- Jan Cwyl
- Cezary Glinda
- Dariusz Trzebniak
- PPHU „Bodek” Bodziany
- Renata Nowak
- Stanisław Sałata
- Jan Kożuszek
- Andrzej Chomiak
- Janina Zbróg
- Joanna Bigus
- Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie
- Edward Kostecki
- Henryk Trzeciakiewicz
- Piotr Robak
- Władysław Jedynak
- Jolanta Janicz
- Andrzej Parzniewski
- Krystyna Kwiatkowska
- Zbigniew Bielecki
- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Plon” w Targoszynie
- Tomasz, Agnieszka Hofman
- Mieczysław Krupiecewicz
- Krzysztof Dziubek
- Stanisław Hamera
- Irena Adamska

9. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej:
- Dolnośląski Zarząd Melioracji Wodnych Oddział Legnica
- Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie