Ważna informacja:


Od 1 lipca 2019 r. zmieniły się zasady składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny. Ministerstwo Finansów opublikowało nowe formularze, które należy stosować do podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 30 czerwca 2019 r. Formularze, które wynikają z uchwały Rady Gminy Mściwojów (dotychczasowe), należy nadal stosować do spraw, w których np. zakup nieruchomości miał miejsce przed 1 lipca 2019 r. Przypominamy o obowiązku składania wraz z informacją i deklaracją odpowiednich załączników.