ROCZNE STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD 1 STYCZNIA 2021 R. WYNOSZĄ:

1)od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 600,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.080,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.310,00 zł.

2)od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi w wysokości określonej w załączniku nr 1;

3)od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1.310,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.440,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.550,00 zł.

4)od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton według stawek określonych w załączniku nr 2;

5)od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 1.310,00 zł;

6)od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, według stawek określonych w załączniku nr 3;

7)od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca – 1.200,00 zł,
b) równej lub większej niż 22 miejsca – 1.920,00 zł.

Dla pojazdów określonych w pkt. 1, 3, 5, 7 wyprodukowanych przed 1998 r. stawki podatku zwiększa się i określa się w wysokości:

1)od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  710,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.200,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.440,00 zł,

2)od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1.440,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.550,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.680,00 zł,

3)od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 1.440,00 zł,

4)od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniej niż 22 miejsca 1.310,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca 2.030,00 zł.

Dla pojazdów określonych w pkt. 1, 3 ,5, 7 posiadających katalizatory stawki podatku zmniejsza się i określa w wysokości:

1)od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 470,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 960,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.200,00 zł,

2)od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1.200,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.310,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.440,00 zł,

3)od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 1.200,00 zł,

4)od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniej niż 22 miejsca 1.080,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca 1.800,00 zł.

 

Załącznik nr 1

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

 

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Liczba osi
Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

Dwie osie

12

13

1.310,00

1.440,00

13

14

1.440,00

1.550,00

14

15

1.550,00

1.680,00

15

 

1.680,00

1.800,00

 

Trzy osie

12

17

1.680,00

1.800,00

17

19

1.800,00

1.920,00

19

21

1.920,00

2.030,00

21

23

2.030,00

2.150,00

23

25

2.150,00

2.270,00

       

25

 

2.270,00

2.390,00

 

Cztery osie i więcej

12

25

2.150,00

2.270,00

25

27

2.270,00

2.390,00

27

29

2.390,00

2.500,00

29

31

2.500,00

2.760,00

31

 

2.760,00

2.930,00

 

Załącznik nr 2

Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Liczba osi
Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

Dwie osie

12

18

1.680,00

1.800,00

18

25

1.800,00

1.920,00

25

31

1.920,00

2.030,00

31

 

1.382,00

2.320,00

 

Trzy osie i więcej

12

40

2.030,00

2.150,00

40

 

2.640,00

3.000,00

 

Załącznik nr 3

Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Liczba osi
Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

Jedna oś

12

18

1.310,00

1.440,00

18

25

1.440,00

1.550,00

25

 

1.550,00

1.680,00

 

Dwie osie

12

28

1.310,00

1.440,00

28

33

1.440,00

1.550,00

33

38

1.550,00

1.680,00

38

 

1.920,00

2.030,00

 

Trzy osie i więcej

12

38

1.550,00

1.680,00

38

 

921,50

2.150,00