Petycja nr 4

1.Petycja: Nr SUDII.152.4.2021

2. Data złożenia: 29.03.2021.

3.Wnioskodawca:

Szulc-Efekt Sp. zoo

Prezes Zarządu: Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

4. Adresat petycji:

Wójt Gminy Mściwojów

5.Przedmiot petycji: Załącznik Nr 1

6. Stan rozpatrzenia: