Petycja nr 5

1.Petycja: Nr SUDII.152.5.2021

2. Data złożenia: 22.06.2021.

3.Wnioskodawca:

4. Adresat petycji:

Wójt Gminy Mściwojów

5.Przedmiot petycji: Załącznik Nr 1

6. Stan rozpatrzenia:  Nie podjęcie uchwały.