Petycja nr 6

1.Petycja: Nr SUDII.152.6.2021

2. Data złożenia: 16.08.2021.

3.Wnioskodawca:

4. Adresat petycji:

Wójt Gminy Mściwojów

5.Przedmiot petycji: Załącznik Nr 1

6. Stan rozpatrzenia: Petycja przekazana do podległych szkół podstawowych oraz do rozpatrzenia pracownikowi merytorycznemu