Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie
  Dane teleadresowe:
- adres: Mściwojów 54; 59-407 Mściwojów
- tel.: + 48 76 872 84 01
- fax: + 48 76 872 84 01
- e-mail: zgk@msciwojow.pl
- Kierownik - Sebastian Arendarczyk
- Księgowy - ...