W sprawie:
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Targoszyn

Data uchwały:
2007-01-30

Numer uchwały:
IV/22/07

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2007-04-28

Opublikowana w Dz.Urz.Woj.Dol. Nr 85, poz. 973 z dnia 29.03.2007 r. 
 

Tekst jednolity w Dz.Urz.Woj.Dol. Nr 85, poz. 979 z dnia 29.03.2007 r.