Herb mały Gminy Mściwojów

          Herb Gminy Mściwojów został zaprojektowany w polu tarczy której krój nawiązuje do kroju tarczy zwanej staro francuską.
Pole tarczy zostało pokryte szachownicą czerwono-srebrną z układem, który w uchwale został określony- „pole tarczy szachowane siedmiorzędowe w osiem cegieł czerwonych i srebrnych”. Znaczy to że jest w polu tarczy siedem rzędów kwadratów naprzemian – czerwonych i srebrnych -pionowych. Osiem cegieł czerwonych i srebrnych, to osiem rzędów poziomych w kwadraty czerwone i srebrne (patrz projekt – pole tarczy).
W polu tarczy w obu narożach i po obu bokach – w dół tarczy, dwie gałązki winorośli barwy zielonej o dwóch liściach i jednej kiści winogrona barwy błękitu – każda.
Pole szachowe to równorzędny herb księstwa brzesko-legnickiego przy czarnym orle ze srebrną przepaską poprzez pierś i skrzydła na złotym polu tarczy, który dziś zwany jest orłem i godłem dolnośląskim. Po roku 1310 – to pole szachowe po raz pierwszy pojawia się jako herb samodzielny na zworniku kaplicy w Lubiążu. W heraldyce miejskiej Jawora pole szachowane występuje jako równorzędny herb na oddzielnej samodzielnej tarczy obok tarczy z przedstawieniem św. Marcina. Szachowe pole jest umieszczone na pieczęci księżnej Agnieszki świdnicko-jaworskiej (żony Bolka II Małego) - symetrycznie do uprzednio wymienionego orła (dolnośląskiego) - godła piastów legnickich jako głogowskich czy wrocławskich…
W tym szachowanym polu znalazły się dwie gałązki winnego grona z liśćmi, tworząc zamkniętą kompozycję herbową, komponowaną w polu tarczy. Także tworząc zamkniętą kompozycję barwną, która poprzez te gałązki wskazuje na najbardziej rozpowszechnione uprawy na ziemi dolnośląskiej – na winorośle. Są one niemal motywem przewodnim (oczywiście inaczej komponowanym i inaczej pokazanym) w bardzo wielu herbach miejskich o średniowiecznym rodowodzie.
Dlatego też ze wszech miar koniecznym było odwołanie się do tego motywu historycznego, niezmiernie zresztą efektownego w możliwościach odwzorowywań …Herb mały Gminy Mściwojów


Herb wielki Gminy Mściwojów

          Po obu stronach tarczy z herbem Gminy Mściwojów, znajdują się orły zbliżone formą do orłów na wieży bazyliki trzebnickiej (forma orłów dolnośląskich z przepaską poprzez pierś i skrzydła). Orły te są zwane bocznicami (orły są barwy srebrnej z czerwonymi mitrami), trzymaczami lub suportem. Podtrzymują one tarczę herbową - wynosząc jednocześnie ponad tarczę z herbem gminy - tarczę z orłem piastów świdnicko-jaworskich (która to tarcza z godłem – orłem -  znajduje się na rzeźbie nagrobnej w Krzeszowie w mauzoleum piastów świdnicko-jaworskich – przy postaci Bolka I, księcia świdnicko-jaworskiego). Jest to świadectwo pochodzenia – urodzenia …
W herbie szlacheckim na tarczy może być chełm a na nim tzw. klejnot. Przy herbie gminy brak tradycji i herb gminy absolutnie (zdaniem autora) nie może być prowadzony takimi samymi rygorami co herb szlachecki. Dlatego też ta tracza może być wyniesiona poprzez trzymacze – orły.
W herbie, w polu tarczy – generalnie nie powinno być żadnych napisów. Wyjątki historyczne potwierdzają  regułę.  Natomiast bardzo często bywają napisy – dewizy – przy trzymaczach.
I dlatego dołem, u ogonów orłów wije się czerwona wstęga na której złotymi literami o kroju liternictwa zwanego antyką (pismo na łukach rzymskich, na renesansowych nagrobkach…)  - jest umieszczony napis – Gmina – Mściwojów – Gmina.Herb wielki Gminy Mściwojów


Flaga Gminy Mściwojów

          Z herbu wywodzi się barwami flaga gminy. Załącznikiem do herbu gminy jest plansza z zespołem flag. Nie są one wymiarowane a są natomiast w układzie proporcji.
Flaga gminy składa się z dwóch stref. Strefa dolna to kwadraty tworzące szachowane pole w barwie kwadratów srebrnych i czerwonych. Strefa górna to zielona płachta tej samej szerokości (wysokości) co część szachowana.
Przyjęty układ proporcji zdaje egzamin – a to ze względu na bardzo różne wysokości masztów. A flaga musi być w proporcji dostosowana także do masztu.
Natomiast uroczysta wersja chorągwi gminy winna być realizowana techniką aplikacyjną z pohaftowaniem.Flaga Gminy Mściwojów