W sprawie:
Zmieniając uchwałę Rady gminy Mściwojów nr XIII/61/04 z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Mściwojów na lata 2004-2014

Data uchwały:
2007-04-03

Numer uchwały:
VI/46/07

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2007-04-03