Wójt Gminy Mściwojów
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na:

 

sprzedaż samochodu stanowiącego własność Gminy Mściwojów


Samochód ŻUK (pożarniczy), nr rejestracyjny WWF 0461, rok produkcji 1984, nr silnika 825927, nr podwozia 403785.
Cena wywoławcza – 300,00 zł,
Najniższe postąpienie - 30,00 zł,
Wysokość wadium - 30,00 zł.
Przetarg wygrywa osoba, która zaoferuje najwyższą cenę.

      Przetarg odbędzie się w dniu 11.05.2006 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Mściwojowie (sala narad – pokój nr 25).

Warunkiem przystąpienia do przetargu na samochód jest uiszczenie wadium w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy w Mściwojowie najpóźniej do dnia 11.05.2006 r. do godz. 9
00.

Na przetarg należy przybyć z potwierdzonym dowodem wpłaty wadium oraz dowodem osobistym.
Wadium ulega przepadkowi w razie wycofania się z podpisania umowy kupna - sprzedaży samochodu przez osobę, która wygrała przetarg.
Zwrot wadium nastąpi dnia 11.05.2006 r. od godz. 1200. osobie, która przetarg wygra wadium zaliczy się na poczet należności za przedmiot sprzedaży.
Przedmiot sprzedaży można oglądać w siedzibie Urzędu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.