Mściwojów, 22.04.2005 r.

Nr ZP 341-3/4/05

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na "Odbudowa gminnej drogi dojazdowej na działce nr 227 we wsi Mściwojów"