SPRAWA: RM-002


Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1.       Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną. (druk do pobrania poniżej, w Urzędzie Gminy, pokój nr  14    )

2.       Dowód tożsamości  właściciela zwierzęcia – do wglądu.

 

DRUK RM-002-01 Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

 

OPŁATY

 

Opłata – 26 zł,  płatna w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy w Jaworze Oddział Mściwojów nr 08 8647 1020 0210 0003 2002 0025

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA  DOKUMENTÓW  I OSOBA  ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ

Urząd Gminy Mściwojów, 59-007 Mściwojów  -  sekretariat. lub  Iwona Stachera, pokój nr 14

SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  ORAZ  TRYB  ODWOŁAWCZY

 

nie później niż w ciągu 7 dni

 

Tryb odwoławczy nie przysługuje

 

PODSTAWA PRAWNA

 

·          art. 10 ust.1 Ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 1997 r. nr 111, poz. 724).

·          Załącznik do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 )

 

INFORMACJE  DODATKOWE

 

- Zezwolenie wydaje się na żądanie wnioskodawcy - właściciela psa rasy uznawanej za agresywną.