SPRAWA: RM-001

Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego i jego wielkości oraz okresie jego prowadzenia

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

1.       Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego i jego wielkości oraz okresie jego prowadzenia (druk do pobrania poniżej, lub w Urzędzie Gminy, pokój nr 14  )

2.       Dowód tożsamości – do wglądu.

3.       Aktualny nakaz płatniczy - dotyczy podatnika podatku rolnego, lub dzierżawcy gruntu

Druk RM-001-01 Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego i jego wielkości

Druk RM-001-02 Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego i jego wielkości przez rodziców / teściów

 

OPŁATY

 

Opłata skarbowa w kwocie 17 zł , płatna w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy w Jaworze Oddział Mściwojów nr 08 864710200210000320020025

Nie podlega opłacie skarbowej zaświadczenie dla celów: alimentacyjnych, ubezpieczenia społecznego, świadczeń socjalnych, wyboru prezydenta, powszechnego obowiązku obrony,  nauki, szkolnictwa.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA  DOKUMENTÓW  I OSOBA  ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ

Urząd Gminy Mściwojów, 59-007 Mściwojów  -  sekretariat. lub  Iwona Stachera, pokój nr  14

SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  ORAZ  TRYB  ODWOŁAWCZY

 

nie później niż w ciągu 7 dni

 

Tryb odwoławczy nie przysługuje

 

PODSTAWA PRAWNA

 

art. 217 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z późniejszymi zmianami)