W sprawie:
Zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mściwojów nr XIII/61/04 z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Mściwojów na lata 2004-2014

Data uchwały:
2008-06-13

Numer uchwały:
XVIII/134/08

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2008-06-13