W sprawie:
W sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku

Data uchwały:
2009-02-25

Numer uchwały:
XXV/183/09

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2009-02-25