W sprawie:
Zmieniająca uchwałę  Rady Gminy Mściwojów Nr XX/ 147 /08 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach  w placówkach oświatowych gminy Mściwojów

Data uchwały:
2008-10-22

Numer uchwały:
XXI/154/08

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Opublikowana w Dz.Urz.Woj.Dol. Nr 294, poz. 3274 z dnia 13.11.2008 r.