W sprawie:
W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej  straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

Data uchwały:
2008-11-17

Numer uchwały:
XXII/160/08

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Z mocą od:
2008-09-25

Opublikowana w Dz.Urz.Woj.Dol. Nr 313, poz. 3818 z dnia 05.12.2008 r.