Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mściwojów za 2009 r.


[Podstawa prawna: Art. 37, ust. 1,  pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)]

 

 

 

1.      Dochody gminy                                                                 9.986.071,06 zł

2.      Wydatki gminy                                                                 11.764.737,44 zł

3.      Deficyt budżetu gminy                                                      1.778.666,38 zł

4.      Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy
udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)                                    233.775,37 zł

5.      Zobowiązania wymagalne                                               51.947,30 zł

6.      Dotacje otrzymane z budżetu jednostek
samorządu terytorialnego                                                        124.231,75 zł

7.      Dotacje udzielone innym jednostkom
samorządu terytorialnego                                                        225.444,49 zł

8.      Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji                        0

9.      Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł:

Lp. Nazwisko imię Kwota zł.
 
Przyczyny odroczenia
1 U.S. TANSPORT S.C J.MUSZYŃSKI i inni  13.261,00 Trudna sytuacja finansowa
2 Szymonowicz Ryszard 1.514,85 Trudna sytuacja finansowa
3 Rębisz Jacek 717,00 Trudna sytuacja finansowa
4 Tłusty Waldemar 5.506,00 Trudna sytuacja finansowa
5 Majchrzak Ryszard 625,00 Trudna sytuacja finansowa
6 Pasek Marek 2.660,00 Trudna sytuacja finansowa
7 Chomiak Tomasz 580,00 Trudna sytuacja finansowa

10.  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł: - nie udzielono umorzeń.


11.  Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej:

- Ulgi z tytułu kupna gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego:


Dybaś Michał, Słuja Piotr, Toruń Stanisław, Szewczuk Kazimierz, Cwyl Wojciech, Paruch Jan, Baran Andrzej, Dębicki Mariusz, Krupa Arkadiusz.


- Zwrot podatku akcyzowego zwartego cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:


Anczewski Łukasz, Aankus Andrzej, Baran Andrzej, Bartnik Daniel, Basiura Mirosława, Białczak Jolanta, Bigus Adam, Błaszczykiewicz Jerzy, Boberda Krzysztof, Boczula Krzysztof, Borek Marcin, Byczek Franciszek, Byczek Piotr, Cwyl Magda, Cwyl Jan, Czekaj Marek, Dąbek Czesław, Dębicki Grzegorz, Dębicki Mariusz, Duziak Grzegorz, Dziduszko Stanisław, Dziubek Krzysztof, Dziura Krzysztof, Filewski Arnold, Fudali Józef, Funtowicz Jolanta, Futrowski Andrzej, Gawron Henryk, Głodek Krzysztof, Golonka Franciszek, Gołębiowska Wanda, Gospodarstwo Nasienno-Rolne Snowidza sp. z o.o., Gospodarstwo Rolno-Handlowe Godziszowa sp. z o.o., Grabarczyk Krystyna, Grudziński Krzysztof, Grzywa Kazimierz, Grzywa Maciej, Hodowla Roślin Snowidza sp. z o.o., Horodecki Piotr, Idczak Leonard, Ignatiuk Waldemar, Janczewski Piotr, Janicz Jolanta, Kipa Bogdan, Kipa Tomasz, Klepek Ernest, Kotliński Jarosław, Kowalczewski Mariusz, Kożuszek Janina, Kramarz Łukasz, Krasowiak Henryk, Krawczyk Andrzej, Krupa Arkadiusz, Kryczka-Gillmaier Edyta, Krzyśków Adam, Krzyśków Henryk, Kubacka Joanna, Lechniak Zygmunt, Leja Grzegorz, Magoń Andrzej, Majchrzak Władysława, Majchrzak Ryszard, Markowski Jan, Markowski Stanisław, Mazur Krystian, Mazur Stanisław, Miazga Edward, Michalak Henryk, Nowicka Danuta, Ogonek Marian, Olchówka Irena, Olchówka Michał, Olchówka Tomasz, Ośka Arkadiusz, Pastuła Jerzy, Piaskowski Bronisław,Pięta Ignacy, Pinda Wiesław, Podolski Tadeusz, Potocki Zbigniew, Przybyłowicz Józef, Przybyłowicz Krystyna, Puciato Andrzej, Rębisz Bogdan, Roczniak Benedykt, Roczniak Helena, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Czernica, Róg Agnieszka, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Targoszyn, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Siekierzyce, Ryznar Zdzisław, Rzepa Małgorzata, Sadłowski Waldemar, Sadłowski Łukasz, Sieja Sylwester, Sienkiewicz Ryszard, Słuja Piotr, Smyk Dariusz, Snoch Grzegorz, Snoch Mirosław, Soroka Ryszard, Soroka Zygmunt, Strózik Czesław, Szałęga Mirosław, Szewczuk Kazimierz, Szymonowicz Ryszard, Ścibor Mariola, Tłusty Waldemar, Tomczuk Henryk, Toruń Stanisław, Trybuła Robert, Trzebniak Łukasz, Trzebniak Dariusz, Trzeciakiewicz Henryk, Warszawa Stanisław, Wilk Dariusz, Wojciechowski Kazimierz, Wojciechowski Jarosław, Woźniakiewicz Witold, Woźnicki Tadeusz, Woźny Hieronim, Wójcik Mariusz, Wrona Grzegorz, Wrona Jan, Zimróz Józef, Zymon Dariusz, Żmuda Tadeusz

 

Mściwojów, dnia 24 maja 2010 r.