Opora Krzysztof Adam

Okręg wyborczy nr 4 - Snowidza, Barycz
(KWW PIORTA OLCHÓWKI)

Wchodzi w skład stałych komisji Rady Gminy:
- Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - członek komisji
- Komisji Rewizyjnej - członek komisji

kom: +48 609081523
e-mail: brak
godziny dyżurów: brak

Biuro Rady Gminy
pokój nr 19, I piętro
tel.: +48 768788541
fax: +48 768728595
e-mail: gwarszawa@msciwojow.pl