INFORMUJE SIĘ, ŻE W DNIU  24 SIERPNIA  2011 R. (ŚRODA) 0 GODZ. 14.00 W SALI NARAD URZĘDU GMINY W MŚCIWOJOWIE OBĘDZIE SIĘ X SESJA RADY GMINY MŚCIWOJÓW W KADENCJI 2010-2014.

 

Porządek obrad:
1.Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji Rady Gminy.
2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
3. Przyjęcie uchwał:
- w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 r.
- zmieniającej uchwałę w sprawie numerów i granic stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Mściwojów,
- w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Mściwojów lub jej jednostkom podległym oraz wskazanie organów i osób do tego uprawnionych.
4. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5. Sprawy różne.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Waldemar Tłusty