OGŁOSZENIE

INFORMUJE SIĘ, ŻE W DNIU  14 STYCZNIA  2013 R. (PONIEDZIAŁEK) 0 GODZ. 14.00  W SALI NARAD URZĘDU GMINY W MŚCIWOJOWIE OBĘDZIE SIĘ XXIV SESJA RADY GMINY MŚCIWOJÓW.

 

Porządek obrad:

1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

2. Rozpatrzenie skargi  na działalność Wójta Gminy Mściwojów:

   - stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy,

   - podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

3. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

4. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Gabriela Męczyńska