OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Mściwojowie        

z dnia 14 października 2014 roku

 

o obsadzeniu mandatu radnego do Rady Gminy Mściwojów bez głosowania w okręgu nr 11

 

Na podstawie art.381 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Mściwojowie podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

1. W okręgu wyborczym nr 11 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Mściwojów obejmującym 1 mandat, Gminna Komisja Wyborcza w Mściwojowie zarejestrowała 1 kandydata na radnego.

W związku z tym, na podstawie art.380 Kodeksu wyborczego w okręgu nr 11 głosowania w wyborach do Rady Gminy Mściwojów nie przeprowadza się.

2. Za wybranego na radnego Gminna Komisja Wyborcza w Mściwojowie uznaje następującego kandydata:

z listy KWW "GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ"

TŁUSTY Waldemar, lat 49, zam. Mściwojów

 

 

 

                                                                                                     Przewodnicząca 

                                                                                           Gminnej Komisji Wyborczej

 

                                                                                           /-/ Bogusława Tereszkiewicz