UCHWAŁA  Nr 4/2014

Gminnej Komisji Wyborczej w Mściwojowie

z dnia 20 października 2014 r.

w sprawie przyznania numerów listom kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Mściwojów

 

                Na podstawie art.410 § 7  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Mściwojowie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art.410 § 7 ustawy - Kodeks wyborczy, przyznano następujące numery:

Numer 14           Komitet Wyborczy Wyborców "GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ"

Numer 15           Komitet Wyborczy Wyborów Nowi ludzie - nowe szanse

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w siedzibie Komisji oraz na stronie internetowej gminy.