Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mściwojów na 30 września 2015 r. 

[Podstawa prawna: Art. 37, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.)]

 

  1. Dochody gminy                                         12.295.014,68 zł
  2. Wydatki gminy                                          14.310.253,26 zł
  3. Deficyt budżetu gminy                                 2.015.238,58 zł
  4. Udzielone umorzenia niepodatkowych
    należności budżetowych                                                     0

Mściwojów, dnia 27 października 2015 r.